Tạo dáng mũi | Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Dencos Luxury

Tạo dáng mũi S-line 3D bằng filler

Tạo dáng mũi S-line 3D bằng filler

Tạo dáng mũi S-line 3D không phẫu thuật là phương pháp sử dụng một hoạt chất làm đầy không vĩnh viễn, dạng keo lỏng, có tên là filler để đổ đầy thể tí[...]

Chữa mũi tẹt bằng Filler

Chữa mũi tẹt bằng Filler

Chữa mũi tẹt không phẫu thuật là phương pháp sử dụng một hoạt chất làm đầy, dạng keo lỏng, có tên là filler để đổ đầy thể tích mô rỗng, tạo khối và đị[...]

Chữa mũi bị gồ bằng Filler

Chữa mũi bị gồ bằng Filler

Filler là một hoạt chất an toàn trong thẩm mỹ nội khoa, có cấu trúc tương tự như axit hyaluronic trong cơ thể người nên rất thân thiện, lành tính, khô[...]

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Dencos Luxury